המצב השלישי
מצב תודעה גבוה שבו מופיע המרכז הרגשי הגבוה. במצב השלישי אנו נוכחים ללא מילים, ערים לעצמנו ולסביבתנו בו-זמנית.

חזור סגור