חלק שכלי
חלק של מרכז שמתפקד כאשר נעשה מאמץ לשלוט ולכוון תשומת-לב. זאת היא האינטליגנציה הגבוהה ביותר באותו מרכז.

חזור סגור