הזדהות
(1) המצב בו כל תשומת-לבו של האדם ממוקדת בדבר אחד ויחיד ולא בשום דבר אחר. ההיפך מהיפרדות. (2) הנטייה, במיוחד של האישיות המזוייפת, למקם את תחושת הזהות של האדם בדברים שהם חיצוניים ביחס לעצמי האמיתי שלו.

חזור סגור