מצבים גבוהים
מצבים גבוהים הם ממלכתם של המרכז הרגשי הגבוה והמרכז השכלי הגבוה. המרכז הרגשי הגבוה מופיע במצב השלישי. המרכז השכלי הגבוה מופיע במצב הרביעי.

חזור סגור