חלוקת תשומת-לב
מאמץ מכוון להיות ער לשני דברים בו-זמנית, בניגוד להזדהות שבה תשומת-הלב ממוקדת רק בדבר אחד. באופן יותר ספציפי, לעיתים מתייחסים לחלוקת תשומת-לב כזכירה עצמית - המאמץ של האדם להיות ער בו-זמנית לסביבה בו הוא נמצא ולעצמו בתוך אותה סביבה.

חזור סגור