תודעה
היכולת להשתמש בתשומת-לב כדי להיות ער. תודעה יכולה להימדד על-פי הדבר לו ערים, משך הזמן בו ניתן לשמור על הערות הזאת, ועד כמה מעמיקה היא הערות.

חזור סגור