להיות נוכח
התרגול של חלוקת תשומת-לב והפניית תשומת-הלב לסביבה המיידית, הן החיצונית והן הפנימית, ללא דמיון או הזדהות. נוכחות באמצעות חלוקת תשומת-לב היא זכירה עצמית.

חזור סגור